Aqrobiocore
08-26

Qusar rayonuna işguzar səfərimiz davam edir.

Qusar rayonuna işguzar səfərimiz davam edir. Gördüyünüz açıq sahə pomidor əkini
artıq 3-4cü yığımındadı. 1,5 hektardan bu günə kimi artıq 100 ton məhsil yığılıb, təqribən 30-
50 ton arası hələ də sahədədi. 4 dəfə “Saxalinski kalium humatı” ilə çilənib.