Laborator xidmət

Laborator xidmət
Torpağın aqrokimyəvi,struktur,mikrobioloji analizləri və fitoekspertizası.
Su və yetişdirilmiş məhsulun analizi.
Yarpağın aqrokimyəvi və fitopotoloji analizləri