Tovuzda kartofun vegetasiya dövründə Saxalinski Kalium Humatla istifadəsi və nəticəsi.

AqrobiOcore Video

Saxalinskiy Kalium Humatın Üzümdə faydaları

AqrobiOcore Video

Kartof toxumunun Saxalinskiy Kalium
Humatla isladılması.

AqrobiOcore Video

Pambiqda Saxalinskiy
Kalium Humatın faydaları

AqrobiOcore Video