Layihələndirmə

Təsərrüfatların lahiyələndirilməsi :
1. Elmi cəhətdən əsaslandırılmış növbəli əkin qrafiki
2. Növbəli əkinə və maliyyə imkanlarına uyğun texnika növü və sayı
3. İdarəetmə strukturu və işçi qüvvəsi