Aqrobiocore
01-15

Kalium “Saxalin humatı” ilə becərilmiş buğda.

1 Hektara 0,3 ml sərfiyat, 15-20% məhsuldarlıq artımı.
-Sussuzluğa davamlılıq.
-Mineral gübrələrin daha asan mənimsənilməsi.
-Zəhərli dərmənlardan sonra yaranan stressi aradan qaldırmaq qabiliyyəti!