Aqrobiocore
Aqrobiocore
02-22

Aqrobiocore şirkəti Yunanıstanın Yaponiya ilə müştərək pestisid, gübrə və toxum istehsalçılarının nümayəndələrini qəbul etmişdir

Aqrobiocore şirkəti Yunanıstanın Yaponiya ilə müştərək pestisid, gübrə və toxum istehsalçılarının nümayəndələrini qəbul etmidir. Bu görüşdə gələcək əməkdaşlıq prinsipləri və pambıqçılıq, tərəvəzçilik, taxılçılıq, meyvəçilik bazarlarının ehtiyaclarına uyğun olan, bu şirkətin keyfiyyətli məhsulları müzakirə olunmuşdur. Ardı gəlir….